ปรัชญาบริษัท

MSM-logo1

1. เข้าใจความต้องการของลูกค้าเสมอ และส่งมอบสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการนั้น

2. ตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของสินค้า และสร้างโครงสร้างที่สอดคล้องกับการแข่งขันระดับสากล

PAGETOP
© 2021 MSM (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.